Utbildning

UTBILDNINGSKONCEPT

Utbildningens huvuddelar är certifieringsutbildning och utbildning i losstagning. I certifieringsutbildningarna
läggs tyngden på säkerhetsföreskrifter, handhavande,
konstruktion och funktion. Utbildning i losstagning
bygger på teknik och losstagningsmetoder.
Även andra typer av utbildningar redovisas under utbildningskoncepten.

Info utbildningswebb

INFO UTBILDNINGSWEBB

Här hittar du information om hur du får ett användarnamn
och ett lösenord. Och information om hur du använder och navigerar i utbildningswebben.

Inloggning utbildningswebb

INLOGGNING UTBILDNINGSWEBB

Länk till utbildningswebb.
För att komma in på sidan måste du ha ett användarnamn och ett lösenord.
Läs mer under "info utbildningswebb".