Utbildning

UTBILDNINGSKONCEPT

Utbildningskonceptens två stora block är certifieringsutbildningar samt utbildning losstagning. Certifieringsutbildningen har tyngden i säkerhetsföreskrifter, handhavande, konstruktion och funktion av utrustningen.
Utbildning losstagning bygger på teknik och losstagningsmetoder.
Även andra typer av utbildningar redovisas under utbildningskoncepten.

Info utbildningswebb

INFO UTBILDNINGSWEBB

Här finns information för användande av utbildningswebben och hur man skaffar användarid och lösenord.

Inloggning utbildningswebb

INLOGGNING UTBILDNINGSWEBB

Länk till utbildningswebb.
För att komma in på sidan måste ni ha ett användarid och lösenord.
Läs mer på info utbildningswebb.