Info utbildningswebb

Innehållsförteckning
1. Allmänt   s. 1

2. Inloggning  s. 1

3. Sök  s. 1

4. Dokumentation  s. 2

5. Utbildning  s. 3

 

1. Allmänt
Holmatros serviceweb nås på adressen http://serviceweb.holmatro.se/servicewebgrund.

2. Inloggning I inloggnings-fönstret loggar ni in med hjälp av det användarid och lösenord som ni fått från Wennergren Maskin AB. Efter tre försök med felaktigt lösenord låses det använda användarid’et i en timme. När man är inloggad finns nere till vänster en länk för att logga ut.

 Login

 

3. Sök I fliken Sök kan ni söka bland samtliga verktyg kopplade till er organisationen. Välj ett alternativ i valboxarna och tryck på knappen Hämta. Vill ni göra en annan sökning trycker ni på knappen Rensa.

Applikationen kommer ihåg de sökkriterier som angivits och söker automatiskt på dessa då ni går till Dokumentation eller återvänder till Sök-fliken.

 

4. Dokumentation I fliken Dokumentation kan ni söka efter dokument kopplade till organisationens egna verktyg. Välj ett alternativ i valboxarna och tryck på knappen Hämta. Vill ni göra en annan sökning trycker ni på knappen Rensa. Det går även att söka efter dokument kopplade till verktyg som inte finns inom organisationen detta genom att välja bort organisationsnamnet från valboxen Organisation och istället välja Dokumentsökning. I sökresultatet visas länkar till de olika dokumenten som öppnas i nya flikar då de klickas. De typer av dokument som kan hittas är: Produktblad, Instruktionsbok, Säkerhetsdatablad, öppna dessa genom att trycka på de blå länkarna. Applikationen kommer ihåg de sökkriterier som angivits och söker automatiskt på dessa då man hoppar till Sök eller återvänder till Dokumentation

utbildning2

 

5. Utbildning I fliken Utbildning kan ni söka efter utbildningar kopplade till organisationens egna verktyg. Välj ett alternativ i valboxarna och tryck på knappen Hämta. Vill ni göra en annan sökning trycker ni på knappen Rensa.

utbildning3

 

I valboxen utbildningsgrupp väljer man vilken huvudgrupp av utbildning man vill åt. Trycker man sedan på valboxen utbildning kan man sedan välja en specifik utbildning. Tryck sedan på knappen Hämta.

utbildning4

 

De blåa länkar som finns att välja på när utbildningen har kommit fram är: Syfte: Där finns information om utbildningen. Genomförande: Här finns information om hur utbildningen går till. Presentation: Här ligger utbildningen som en PowerPoint. Prov: Här kan man skriva ut ett teoretiskt prov på utbildningen. Tillgång till rättningsmall för provet har er utbildningsansvarige på er organisation.