Produkter

Produkter

Produkterna som redovisas är Wennergren Maskin AB generalagent för i Sverige. Produkterna har det gemensamma att de används på olika typer av kommunikations- eller arbetsplatsolyckor.

Utbildning

Utbildning

Utbildning av produkter som Wennergren Maskin AB saluför bedrivs både hos kund och på företaget i Grimslöv. Utbildningar i handhavande av produkten, losstagningsmetoder samt service och underhåll regleras utefter Europanormer, standarder och av direktiv som lämnats av produkttillverkaren.

Service

Service

Service och underhåll av produkter som Wennergren Maskin AB saluför bedrivs både hos kund via serviceavtal eller på företaget i Grimslöv. Servicen och underhåll på produkterna regleras utefter Europanormer, standarder och av direktiv som lämnats av produkttillverkaren.

Holmatro.com

Holmatro.com

Tillverkaren Holmatro´s officiella hemsida som är översatt till följande språk: Holländska, Engelska, Franska, Tyska, Kinesiska, Polska, Spanska och Portugisiska.