Certifieringsutbildning

CERTIFIERINGUTBILDNING

Certifieringsutbildningarna syftar till att öka så väl säkerhetstänkandet och kunskapen om räddningsutrustningen. Arbetsmiljöverkets publikationer och specifika normer ligger till grund för säkerhetskapitlet och vad som styr utrustningens utformning, konstruktion och funktion. Certifieringsutbildningen innefattar både en teoretisk och en praktisk del, med en skriftlig uppföljning av teoridelen. Plattformen för detta finns via ”inloggning utbildningswebb”.

Utbildning losstagning

UTBILDNING LOSSTAGNING

Losstagningsutbildningar har inriktning mot teknik, metod och organisation. Teknik och metod kan innefatta allt från framkörning till olycksplatsen, förstahjälpen åtgärder och losstagningstekniker, fram till dess att den drabbade lämnat olycksplatsen.Organisation kan innefatta aktörerna på en olycksplats och andra som indirekt påverkar utgången av en olycka ex. Trafikverket, Folksam, EuroNCap med flera. Tankesätt och arbetssätt med produkterna har utvecklats utefter MSB-koncept och PHTLS-koncept. Plattformen för detta finns via ”inloggning utbildningswebb”.

Specialutbildning

SPECIALUTBILDNING

Specialutbildningarna är mer riktade presentationer inom området räddning. Vilket nödvändigtvis inte behöver handla om losstagning.