Certifieringsutbildning

CERTIFIERINGUTBILDNING

Certifieringsutbildningarna syftar till att öka säkerhetstänkandet och kunskapen om räddningsutrustningen. Arbetsmiljöverkets publikationer och specifika normer ligger till grund för säkerhetskapitlet, samt vad som styr utrustningens utformning, konstruktion och funktion. Certifieringsutbildningen innefattar både en teoretisk och en praktisk del, med skriftlig uppföljning av teoridelen. Plattformen för detta finns via inloggning utbildningswebb.

Utbildning losstagning

UTBILDNING LOSSTAGNING

Losstagningsutbildningar har inriktning mot teknik, metod samt organisation.
Teknik och metod kan innefatta allt från framkörning till olycksplatsen, första hjälpen åtgärder samt losstagningstekniker tills att den drabbade lämnat olycksplatsen.
Organisation kan innefatta aktörerna på en olycksplats samt andra aktörer som indirekt påverkar utgången av en olycka t.ex. Trafikverket, Folksam, EuroNCap m.m.
Tankesätt och arbetssätt med produkterna har utvecklats utefter MSB-koncept samt PHTLS-koncept.
Plattformen för detta finns via inloggning utbildningswebb.

Specialutbildning

SPECIALUTBILDNING

Specialutbildningar är mer riktade presentationer inom området räddning vilket nödvändigtvis inte behöver handla om losstagning.