• Batteri Pump Batteri Pump

  Core saxarna ingår i ett system där tryck och returslangen är av coaxialtyp där trycket ligger i mitten och returen utanpå. Frånkoppling av Core saxen från slangen kan göras utan att återvända till pumpen.

 • Batteri Sax Batteri Sax

  Batterisaxarna består av en liten elmotor, batteri samt en tank för hydrauloljan. Allt detta är integrerat i verktyget.

 • Batteri Spridare Batteri Spridare

  Batterispridare består av en liten elmotor, batteri samt en tank för hydrauloljan. Allt detta är integrerat i verktyget.

 • Batteri Bändare Batteri Bändare

  Batteribändare består av en liten elmotor, batteri samt en tank för hydrauloljan. Allt detta är integrerat i verktyget.

 • Batteri Kombiverktyg Batteri Kombiverktyg

  Batterikombiverktygen består av en liten elmotor, batteri samt en tank för hydrauloljan. Allt detta är integrerat i verktyget.

 • Tillbehör Tillbehör

  Tillbehör till batterikombiverktyget ger ökade möjligheter med verktygen och dess användningsområden. Specifika tillbehör gällande batteriverktygens drift och underhåll är nödvändig för att kunna driftsätta utrustningen, och för att det skall kunna fungera i skarpt läge.