El Duopump
SR 20 DC 2
  • SR 20 DC 2

Produktinformation

Pumpen är av typen CORETM, vilket betyder att det endast finns en koppling för tryck- och returslang. Detta gör den säker, snabb och enkel vid anslutning av verktyg.

Snabbkopplingens/slangens konstruktion gör att slangen kan rotera 360°.

Fördelen med CORE-pumparna är att det inte finns en avlastningsspak för neutral och drift, vilket betyder snabbare till- och frånkoppling av räddningsverktyg.

Tre arbetshastigheter.

Oljevolym för drift av flera verktyg.

För arbete med två verktyg utan förlust av kraft eller hastighet.

Nivåmätare för hydraulolja.

Ett reglage för total motorkontroll.

Större handtag för bättre balans.

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.
Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.
Testade och klassiferad av oberoende part enligt EN 132 04.

Teknisk Specifikation SR 20 DC 2

Artikelnummer 150.152.730
Max arbetstryck 720 bar
Motor Elektrisk 230 VAC -1,8 kW
Ljudnivå 1m 77 dB (A)
Ljudnivå 4m 73 dB(A)
Typ av system Core
Antal verktyg som kan tillkopplas 2 st
Antal verktyg som kan arbeta samtidigt 2 st
Pumptyp Trestegs axialpump
Kapacitet oljetank (effektiv) 4000 cc
Flöde 1:a steg 3000 cc
Flöde 2:a steg 1350 cc
Flöde 3:e steg 575 cc
Dimensioner (AxBxC) 455 x 315 x 460 mm
Temperaturområde -20ºC - +55ºC
EN 132 04 Uppfylles Ja
EN 132 04 Klassning MTO- multiple tool operation
NFPA 1936 Uppfylles Ja
Vikt 34 kg