SS-EN 13204

SS-EN 13204

SS-EN 13204 är en Europanorm tillika svensk standard för dubbelverkande hydraulisk räddningsverktyg för brand- och räddningstjänst- säkerhets- och utförandekrav. 
Normen ställer prestanda och säkerhetskrav på tillverkningen samt hur dessa krav skall behållas via testning av utrustningen.
Normen sträcker sig ifrån tillverkningen, testning, service och att adekvat utbildning finns för servicepersonal och räddningspersonal som skall bruka utrustningen.

SS-EN 13731

SS-EN 13731

SS-EN 13731 är en Europanorm tillika svensk standard för lyftkuddar med tillbehör för brand- och räddningstjänst- säkerhets- och utförandekrav.
Normen ställer prestanda och säkerhetskrav på tillverkningen samt hur dessa krav skall behållas via testning av utrustningen.
Normen sträcker sig ifrån tillverkningen, testning, service och att adekvat utbildning finns för servicepersonal och räddningspersonal som skall bruka utrustningen.

Certisafe

CERTISAFE

Specialutbildningar är utbildningar som producerats fram av oss som vi tycker är viktiga för tillfället eller behöver lyftas fram av andra orsaker. Därmed blir inte våra certifieringsutbildningar eller utbildning losstagning mindre viktiga för det. Men lyfts inte specialutbildningarna upp så finns risken att dess budskap eller ren fakta redovisning passerar obemärkt förbi svensk räddningstjänst.

Testutrustning/ testjigg (Hydraulisk räddningsutrustning)

TESTUTRUSTNING/
TESTJIGG(HYDRAULISK
RÄDDNINGSUTRUSTNING)

Via testning i testjigg av räddningsverktygen ges prestandastatus på utrustningen samt svar om inre läckage och backventilers funktion.
Testning via flödesmätare av hydraulpumpar ger svar på växeltryck och maxtryck samt flöde per min.

Testutrustning/ testjigg (Lyftkuddar med tillbehör)

TESTUTRUSTNING/
TESTJIGG(LYFTKUDDAR
MED TILLBEHÖR)

Via testning i testjigg av lyftkuddar ges prestandastatus på utrustningen samt svar om dolda skador. Testning av manöverenhet ger prestandasvar om täthet och verifiering av säkerhetsventilernas funktion.

Premium Service Centre

PREMIUM SERVICE CENTRE

Holmatro Holland har en utmärkelse till generalagenter runt om i världen som tilldelats om samtliga kriterier uppfylls för hur holmatro vill att serviceorganisationen skall utföras. Allt ifrån att servicepersonal skall gå vissa utbildningar, jobba efter Certisafe, tillgång till all nödvändig testutrustning m.m. Wennergren Maskin AB är en av generalagenturerna som tilldelats denna kvalitetsnivå.

Serviceavtal

SERVICEAVTAL

Wennergren Maskin AB och räddningstjänsten kan skriva ett serviceavtal där Wennergren Maskin AB åtar sig att utföra service och underhåll hos kunden på Holmatro´s räddningsutrustning samt Holmatro´s lyftkuddar. Mer information om priser, rabatt på reservdelar och vad som ingår i servicen, kontakta Wennergren Maskin AB.