Service

SERVICEKONCEPT

Servicekonceptet redovisar hur vi arbetar utefter Holmatro´s Certisafe med olika testutrustningar, för att kontrollera utrustningens prestanda så att gällande standarder och normer bibehålls. Här redovisas också hur vi jobbar för att få en större servicegrad ute hos kund.

Information Service

INFO SERVICEWEBB

Här finns information för användande av servicewebben och hur man skaffar användarnamn och lösenord.

Servicewebb

INLOGGNING SERVICEWEBB

Länk till servicewebb.
För att komma in på sidan måste ni ha ett användarnamn och ett lösenord.
Läs mer på "info servicewebb".