• Stöd och Block Stöd och Block

    Stöd och block används som stabiliseringsmaterial i form av legobitar som kan användas ensamt eller byggas ihop på varandra. Stöd och block finns i flera varianter, både som trappstöd, kilar och låsblock i olika storlekar.

  • Stötta Stötta

    Stötta används som stabiliseringsmaterial där föremålet som ska stabiliseras riskerar att flyttas i sidled, oftast också med hög tyngdpunkt. Exempel på användningsområden är vid bil på sidan eller bil på tak.