Core Sax
CU 5050
  • CU 5050
  • CU 5050

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är verktyget utrustad med belysning i bärhandtaget (LED).

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Precision: Saxen har en unik konstruktion för låsning av saxskären, som benämns I-bult. Konstruktionen gör att kraften i verktyget utnyttjas maximalt. Den platta konstruktionen gör också att det blir lättare att komma åt vid trånga utrymmen.

Saxskären är specialkonstruerade för att klippa i bilkonstruktioner. De U-formade skären omger materialet och drar sedan in materialet mot den punkt där saxen är som starkast.

Coresystemet: Verktyget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frånkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°. 

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.
Testade och klassiferad av oberoende part enligt EN 132 04.

Teknisk Specifikation CU 5050

Artikelnummer 150.012.300
Max arbetstryck 720 bar
Effektiv oljemängd 290 cc
Bladöppning 182 mm
Klippkraft 1412 kN / 144 t
Bladets form U-format
Typ av system Core
Dimensioner (AxBxC) 752 x 278 x 200 mm
Temperaturområde -20ºC - +55ºC
EN 132 04 Uppfylles Ja
EN 132 04 Klassning BC165K-15.7
EN 132 04 Klippkapacitet 1K 2K 3K 4K 5K
Rundstål (S235 enligt EN 132 04) 41 mm
NFPA 1936 Uppfylles Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet A8 B8 C7 D9 E9 F4
Vikt, redo för användning 15,7 kg