Core Sax
CU 5040 i
  • CU 5040 i
  • CU 5040 i

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är verktyget utrustad med belysning i bärhandtaget (LED).

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Precision: Saxen har en unik konstruktion för låsning av saxskären, som benämns I-bult. Konstruktionen gör att kraften i verktyget utnyttjas maximalt. Den platta konstruktionen gör också att det blir lättare att komma åt vid trånga utrymmen.

Saxskären är specialkonstruerade för att klippa i bilkonstruktioner. De U-formade skären omger materialet och drar sedan in materialet mot den punkt där saxen är som starkast.

Coresystemet: Verktyget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frånkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°. 

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.
Testade och klassiferad av oberoende part enligt EN 132 04.

Teknisk Specifikation CU 5040 i

Artikelnummer 150.012.290
Max arbetstryck 720 bar
Effektiv oljemängd 189 cc
Bladöppning 170 mm
Klippkraft 764 kN / 77,9 t
Bladets form U-format vinklad
Typ av system Core
Dimensioner (AxBxC) 706 x 300 x 262 mm
Temperaturområde -20ºC - +55ºC
EN 132 04 Uppfylles Ja
EN 132 04 Klassning BC165I-13.2
EN 132 04 Klippkapacitet 1I 2I 3I 4J 5J
Rundstål (S235 enligt EN 132 04) 36 mm
NFPA 1936 Uppfylles Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet A7 B7 C6 D7 E8 F3
Vikt, redo för användning 13,2 kg