Core Sax
CU 5030 i CL
  • CU 5030 i CL
  • CU 5030 i CL

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är verktyget utrustad med belysning i bärhandtaget (LED).

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Precision: Saxen har en unik konstruktion för låsning av saxskären, som benämns I-bult. Konstruktionen gör att kraften i verktyget utnyttjas maximalt. Den platta konstruktionen gör också att det blir lättare att komma åt vid trånga utrymmen.

Saxskären är specialkonstruerade för att klippa i bilkonstruktioner. De U-formade skären omger materialet och drar sedan in materialet mot den punkt där saxen är som starkast.

Coresystemet: Verktyget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frånkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°. 

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.
Testade och klassiferad av oberoende part enligt EN 132 04.

Teknisk Specifikation CU 5030 i CL

Artikelnummer 150.012.287
Max arbetstryck 720 bar
Effektiv oljemängd 155 cc
Bladöppning 170 mm
Klippkraft 549 kN / 56 t
Bladets form U-format vinklad
Typ av system Core
Dimensioner (AxBxC) 685 x 275 x 253 mm
Temperaturområde -20ºC - +55ºC
EN 132 04 Uppfylles Ja
EN 132 04 Klassning BC150F-9.5
EN 132 04 Klippkapacitet 1H 2G 3G 4F 5G
Rundstål (S235 enligt EN 132 04) 31 mm
NFPA 1936 Uppfylles Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet A6 B5 C6 D6 E6 F2
Vikt, redo för användning 9,5 kg