• Core Sax Core Sax

    Core saxarna ingår i ett system där tryck- och returslangen är av coaxialtyp där trycket ligger i mitten och returen utanpå. Frånkoppling av Core saxen från slangen kan göras utan att återvända till pumpen.

  • Batteri Sax Batteri Sax

    Batterisaxarna består av en liten elmotor, batteri samt en tank för hydrauloljan. Allt detta är integrerat i verktyget.

  • Tillbehör Tillbehör

    Tillbehör till saxarna har till syfte att öka säkerheten vid klippning. Vid klippning av fordonskonstruktioner skapas vassa kanter samt att föremål kan flyga iväg vid klippmomenten.