Spridare Bändare Kombiverktyg
Kättingsats PSP/SP PRA/RA /CT
  • Kättingsats PSP/SP PRA/RA /CT
  • Kättingsats PSP/SP PRA/RA /CT

Produktinformation

Passar till  Core Spridar 4230 SP 4240 C, SP 5240, SP 5240 CL och SP 5250. 
Passar till  Pentheon Spridare PSP40, PSP 40 CL och PSP 50. 

Passar till Core Kombiverktyg CT 4150/C och GreenLine Kombiverktyg G/CT 5117. 
Passar till Core Bändare (RA 4321/5321, RA 4322/5322, RA 4331/5331, RA 4332/5332).

Sätts ihop med kättinghållarsatsen på batteri/hydraulverktyget för att kunna dra föremål.

Setet innehåller

  • En kätting 1,5 m
  • En kätting 3 m

Kättingens tjocklek är 10 mm.

Teknisk Specifikation Kättingsats PSP/SP PRA/RA /CT

Artikelnummer 150.582.152
Längd 3 m + 1,5 m
Vikt 11,6 kg