Core Kombiverktyg
CT 5160
  • CT 5160
  • CT 5160

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är kombiverktyget utrustat med belysning i bärhandtaget (LED).

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Coresystemet: Verktyget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frånkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°. 

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.
Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.
Testade och klassiferad av oberoende part enligt EN 132 04.

Teknisk Specifikation CT 5160

Artikelnummer 150.012.330
Max arbetstryck 720 bar
Effektiv oljemängd 186 cc
Bladöppning 394 mm
Max spridning 468 mm
Max spridkraft 1860 kN / 189,7 t
Max draglängd 342 mm
Max dragkraft m. tillbehör 105 kN / 10,7 t
Min spridkraft 44,5 kN / 4,5 t
Max klippkraft 929 kN / 94,7 t
Max klämkraft 87,9 kN / 9 t
Typ av system Core
Dimensioner (AxBxC) 885 x 279 x 201 mm
Temperaturområde -20ºC - +55ºC
EN 132 04 Uppfylles Ja
EN 132 04 Klassning CK45/468-J-17.6
EN 132 04 Klippkapacitet 1J 2K 3K 4K 5K
NFPA 1936 Uppfylles Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet A8 B9 C8 D9 E9 F4
Rundstål (S235 enligt EN 132 04) 40 mm
Vikt, redo för användning 17,6 kg