Core Kombiverktyg
CT 5150
  • CT 5150
  • CT 5150

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är kombiverktyget utrustat med belysning i bärhandtaget (LED).

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Coresystemet: Verktyget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frånkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°. 

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.
Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.
Testade och klassiferad av oberoende part enligt EN 132 04.

Teknisk Specifikation CT 5150

Artikelnummer 150.001.058
Max arbetstryck 720 bar
Effektiv oljemängd 135 cc
Bladöppning 320 mm
Max spridning 380 mm
Max spridkraft 1860 kN / 189,7 t
Max draglängd 293 mm
Max dragkraft m. tillbehör 104 kN / 10,6 t
Min spridkraft 43 kN / 4,4 t
Max klippkraft 670 kN / 68,3 t
Max klämkraft 87 kN / 8,9 t
Typ av system Core
Dimensioner (AxBxC) 767 x 277 x 202 mm
Temperaturområde -20ºC - +55ºC
EN 132 04 Uppfylles Ja
EN 132 04 Klassning CK43/380-J-14.8
EN 132 04 Klippkapacitet 1J 2J 3K 4K 5K
NFPA 1936 Uppfylles Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet A7 B8 C8 D8 E8 F3
Rundstål (S235 enligt EN 132 04) 36 mm
Vikt, redo för användning 14,8 kg