Core Kombiverktyg
CT 5114 ST
  • CT 5114 ST
  • CT 5114 ST

Produktinformation

Säkerhet: För att underlätta arbete i mörker är kombiverktyget utrustat med belysning i bärhandtaget (LED).

Ergonomi: Bärhandtagets placering och utformning ger bra balans oavsett hur verktyget vrids.

Coresystemet: Verktyget drivs med hjälp av en extern drivkälla (pump). Slangen som kopplas mellan verktyg och pump är konstruerad så att tryckslangen ligger inuti returslangen vilket innebär att det endast är en slang mellan verktyg och pump. Koppling och frånkoppling av verktyg kan göras utan att återvända till pumpen. Snabbkopplingens konstruktion möjliggör en rotation av verktyget på 360°. 

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.
Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.
Testade och klassiferad av oberoende part enligt EN 132 04.

Teknisk Specifikation CT 5114 ST

Artikelnummer 151.000.518
Max arbetstryck 720 bar
Effektiv oljemängd 55 cc
Bladöppning 277 mm
Max spridning 362 mm
Max spridkraft 1350 kN / 137,7 t
Min spridkraft 33 kN / 3,4 t
Max klippkraft 268 kN / 27,3 t
Max klämkraft 34 kN / 3,5 t
Typ av system Core
Dimensioner (AxBxC) 598 x 217x 115 mm
Temperaturområde -20ºC - +55ºC
EN 132 04 Uppfylles Ja
EN 132 04 Klassning BK33/362-E-8.4
EN 132 04 Klippkapacitet 1E 2E 3E 4E 5E
NFPA 1936 Uppfylles Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet A5 B5 C5 D6 E4 F3
Rundstål (S235 enligt EN 132 04) 24 mm
Vikt, redo för användning 8,4 kg