• Core Kombiverktyg Core Kombiverktyg

    Core kombivertygen ingår i ett system där tryck- och returslangen är av coaxial typ där trycket ligger i mitten och returen utanpå. Frånkoppling av Core kombivertyget från slangen kan göras utan att återvända till pumpen.

  • Batteri Kombiverktyg Batteri Kombiverktyg

    Batterikombiverktygen består av en liten elmotor, batteri samt en tank för hydrauloljan. Allt detta är integrerat i verktyget.

  • Tillbehör Tillbehör

    Tillbehör till kombiverktyget ger ökade möjligheter med verktyget och dess användningsområden. Genom att applicera olika tillbehör på kombiarmarna skapas nya möjligheter för att dra i objekt.