• Batteri Pump Batteri Pump

  Batteridriven motor används som drivkälla för att pumpens hydrauliska enhet ska kunna leverera ett tryck på 720 bar ut till verktyget.

 • Batteri Sax Batteri Sax

  Batterisaxarna består av en liten elmotor, batteri och en tank för hydrauloljan. Allt detta är integrerat i verktyget.

 • Batteri Spridare Batteri Spridare

  Batterispridare består av en liten elmotor, batteri och en tank för hydrauloljan. Allt detta är integrerat i verktyget.

 • Batteri Bändare Batteri Bändare

  Batteribändare består av en liten elmotor, batteri och en tank för hydrauloljan. Allt detta är integrerat i verktyget.

 • Batteri Kombiverktyg Batteri Kombiverktyg

  Batterikombiverktygen består av en liten elmotor, batteri och en tank för hydrauloljan. Allt detta är integrerat i verktyget.

 • Tillbehör Tillbehör

  Tillbehör till batteriverktygen ger ökade möjligheter med verktygen och dess användningsområden. Specifika tillbehör gällande batteriverktygens drift och underhåll är nödvändig för att kunna driftsätta utrustningen och för att det ska kunna fungera i skarpt läge.