• Core Bändare Core Bändare

    Core bändarna ingår i ett system där tryck- och returslangen är av coaxial typ där trycket ligger i mitten och returen utanpå. Frånkoppling av Core bändaren från slangen kan göras utan att återvända till pumpen.

  • Batteri Bändare Batteri Bändare

    Batteribändare består av en liten elmotor, batteri samt en tank för hydrauloljan. Allt detta är integrerat i verktyget.

  • Tillbehör Tillbehör

    Tillbehör till bändaren ger ökade möjligheter med verktyget och dess användningsområden. Genom att applicera olika tillbehör på bändarna skapas nya möjligheter både för att trycka och dra objekt.