Verkstad

Verkstad

Verkstaden används för att kontrollera allt inkommande gods som kommer ifrån Holmatro. Utrustningen registreras där så att den kan följas i vår servicewebb samt belastas för att kontrollera tryck och täthet innan utrustningen går ut till kund. I verkstaden görs också reparationer och ombyggnationer på utrustning som skickas ner till Grimslöv.

 

Lager

Lager

Lager för reservdelar till Holmatro´s räddningsutrustning är upplagd i Grimslöv, så att efterfrågad reservdel kan omgående skickas till kunden med företagspaket.

 

Servicebil

Servicebil

Servicebilarna som är två till antalet har till uppgift att ombesörja service ute hos räddningstjänsterna enligt de serviceavtal som skrivits med kunden. Eftersom de reser runt i hela Sverige så kan de också utföra en del akutreparationer som uppkommer oplanerat.

 

Demobil

Demobil

Demobilen är en komplett utrustad visningsbil med majoriteten av Holmatro´s utrustning som används på Sverige marknaden. Den används vid mässor, möte med fordonsgrupper eller liknade uppdrag.

 

Kontor

Kontor

Kontoren är fem till antalet och används för det dagliga arbetet när vi inte är ute hos kunderna. Genom att uppdatera vårt utbildningsmaterial med redigering av bilder och filmer, underhåll av servicewebben m.m. så finns alltid arbete som väntar.

 

Föreläsningssal

Föreläsningssal

Föreläsningssalen används när kunderna kommer på besök i Grimslöv. Vissa serviceutbildningar och andra specialutbildningar har bedrivits där, men majoriteten av samtliga utbildningar som vi genomför sker hos kunden.