Verkstad

Verkstad

Verkstaden används för att kontrollera allt inkommande gods från Holmatro. Bland annat kontrollerar vi tryck och täthet innan produkten går vidare till kund. I verkstaden görs också ombyggnationer och reparationer av produkter som skickats till oss från våra kunder.

 

Lager

Lager

För att en efterfrågad reservdel omgående ska kunna skickas till kund har vi, i Grimslöv, ett komplett reservdelslager till Holmatro’s räddningsutrustning.

 

Servicebil

Servicebil

Servicebilarna, som är två till antalet, har till uppgift att ombesörja service ute hos räddningstjänsterna enligt de serviceavtal som skrivits. Eftersom serviceteknikerna reser runt i hela Sverige kan de också utföra en del akutreparationer som uppkommer.

 

Demobil

Demobil

Demobilen är en komplett utrustad visningsbil med majoriteten av Holmatro´s utrustning som används på den Svenska marknaden. Bilen används bland annat vid mässor och möte med fordonsgrupper.

 

Kontor

Kontor

Kontoret används för det dagliga arbetet när vi inte är ute hos kund. Genom att uppdatera vårt utbildningsmaterial med redigering av bilder och filmer, underhåll av servicewebben m.m. så finns det alltid arbete som väntar.

 

Föreläsningssal

Föreläsningssal

Föreläsningssalen använder vi när kunder kommer på besök. Vissa serviceutbildningar och andra specialutbildningar bedrivs här. Majoriteten av utbildningarna, som vi genomför, sker dock hos kund.