Core Sax
CU 5050 i
  • CU 5050 i
  • CU 5050 i

Produktinformation

Verktyget är av typen CORETM, vilket betyder att det endast finns en koppling för tryck- och returslang. Detta gör det säkert, snabbt och enkelt vid anslutning av verktyg.

Snabbkopplingens/slangens konstruktion gör att verktyget kan rotera 360° när verktyget är anslutet till slangen.

Saxen har en unik konstruktion för låsning av saxskären, som benämns I-bult. Effekten av I-bultkonstruktionen ger en bättre klipprestanda samt att det blir lättare att klippa i trånga utrymmen.

Bärhandtaget är försett med integrerad belysning, vilket gör arbetet lättare vid mörker.

Ny design med förbättrat grepp på dödmanshandtag
- exakt fjäderretur går tillbaka till neutralt läge.
- exakt och proportionerlig manövrering.

Rörliga delar är skyddade, vilket ger optimal säkerhet för användaren.

Antiglid bärhandtag - perfekt grepp för användaren.
- dess placering ger ett välbalanserat verktyg.

Inbyggda backventiler.

Vinklade saxskär för ergonomiskt arbete

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.
Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.
Testade och klassiferad av oberoende part enligt EN 132 04.

Teknisk Specifikation CU 5050 i

Artikelnummer 150.012.306
Max arbetstryck 720 bar
Effektiv oljemängd 290 cc
Bladöppning 182 mm
Klippkraft 1389 kN / 141,6 t
Bladets form U-format vinklad
Typ av system Core
Dimensioner (AxBxC) 762 x 306 x 268 mm
Temperaturområde -20ºC - +55ºC
EN 132 04 Uppfylles Ja
EN 132 04 Klassning BC165K-15.9
EN 132 04 Klippkapacitet 1K 2K 3K 4K 5K
Rundstål (S235 enligt EN 132 04) 41 mm
NFPA 1936 Uppfylles Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet A8 B8 C7 D9 E9
Vikt, redo för användning 15,9 kg