Core Sax
CU 5040 GP
  • CU 5040 GP
  • CU 5040 GP

Produktinformation

Verktyget är av typen CORETM, vilket betyder att det endast finns en koppling för tryck- och returslang. Detta gör det säkert, snabbt och enkelt vid anslutning av verktyg.

Snabbkopplingens/slangens konstruktion gör att verktyget kan rotera 360° när verktyget är anslutet till slangen.

Saxen har en unik konstruktion för låsning av saxskären, som benämns I-bult. Effekten av I-bultkonstruktionen ger en bättre klipprestanda samt att det blir lättare att klippa i trånga utrymmen.

Bärhandtaget är försett med integrerad belysning, vilket gör arbetet lättare vid mörker.

Ny design med förbättrat grepp på dödmanshandtag
- exakt fjäderretur går tillbaka till neutralt läge.
- exakt och proportionerlig manövrering.

Rörliga delar är skyddade, vilket ger optimal säkerhet för användaren.

Antiglid bärhandtag
- perfekt grepp för användaren.
- dess placering ger ett välbalanserat verktyg.

Inbyggda backventiler.

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.
Testade och klassiferad av oberoende part enligt EN 132 04.

Teknisk Specifikation CU 5040 GP

Artikelnummer 150.012.328
Max arbetstryck 720 bar
Effektiv oljemängd 189 cc
Bladöppning 280 mm
Klippkraft 794 kN / 81 t
Bladets form U-format
Typ av system Core
Dimensioner (AxBxC) 738 x 277 x 201 mm
Temperaturområde -20ºC - +55ºC
EN 132 04 Uppfylles Ja
EN 132 04 Klassning CC201I-13.7
EN 132 04 Klippkapacitet 1I 2I 3I 4K 5K
Rundstål (S235 enligt EN 132 04) 36 mm
NFPA 1936 Uppfylles Ja
NFPA 1936 Klippkapacitet A7 B7 C7 D9 E8
Vikt, redo för användning 13,7 kg