El Singelpump
SR 20 DC 1
  • SR 20 DC 1

Övrigt

Pumpen är av typen CORETM, vilket betyder att det endast finns en koppling för tryck- och returslang. Detta gör den säker, snabb och enkel vid anslutning av verktyg.

Snabbkopplingens/slangens konstruktion gör att slangen kan rotera 360°.

Fördelen med CORE-pumparna är att det inte finns en avlastningsspak för neutral och drift, vilket betyder snabbare till- och frånkoppling av räddningsverktyg.

Tre arbetshastigheter.

Oljevolym för drift av flera verktyg.

För arbete med ett verktyg utan förlust av kraft eller hastighet.

Nivåmätare för hydraulolja.

Ett reglage för total motorkontroll.

Större handtag för bättre balans.

Säkerhetsfaktorer / Test

Säkerhetsfaktor verktyg hydrauliskt: 2 x 720 bar = 1440 bar.
Säkerhetsfaktor slangar: 4 x 720 bar = 2880 bar.
Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.
Uthållighetstest verktyg/pump: 1000 cykler när hydraulsystemet är belastat med maxtryck 720 bar.
Testade och klassificerade av oberoende part enligt EN 13204.

Teknisk Specifikation SR 20 DC 1

Artikelnummer 150.152.699
Max arbetstryck 720 bar
Motor Elektrisk 230 VAC -1,1 kW
Antal verktyg som kan tillkopplas 1 st
Antal verktyg som kan arbeta samtidigt 1 st
Kapacitet oljetank (effektiv) 4000
Pumptyp Trestegs axialpump
Flöde 1:a steg 3000 cc
Flöde 2:a steg 1350 cc
Flöde 3:e steg 575 cc
Dimensioner (AxBxC) 455 x 315 x 460 mm
Temperaturområde -20ºC - +55ºC
EN 13204 STO- single tool operation
Vikt 24,9 kg