Bändare
Kättinghållarsats G/RA
  • Kättinghållarsats G/RA
  • Kättinghållarsats G/RA

Övrigt

Sätts på bändaren och används tillsammans med kättingsatsen för att kunna
dra föremål.

Passar till alla bändare RA 3221-32, 4321-32 och 5321-32.

Teknisk Specifikation Kättinghållarsats G/RA

Artikelnummer 150.582.281
Vikt 3,2 kg